POLITISKE FORSKJELLER PÅ FOLKEALLIANSEN OG FrP/Høyre

FOLKEALLIANSEN er et tverrpolitisk parti som ikke plasseres politisk i henhold til den tradisjonelle blokktenkningen. Folkealliansen er et parti som vil bruke sosialisme der det er fornuftig og tenke i retning av kapitalisme der dette er fornuftig. Folkealliansen er et parti som vil unngå ytterpunktene til venstre og høyre i politikken. Folkealliansen vil bekjempe den